RYX TURBAN

Argie's Online Shop


Regular price ₱40.00
RYX TURBAN
✨RYX Turban✨
 
Masakit na ba ang tenga mo kakasuot ng mask? Eto na ang sagot Ryx Skin Sincerity Ear saver Turban. Kahit naka mask aawra pa rin. Samahan mo na din ng Ryx Mask 😍

Available color:
✅ Black

#RyxTurban #SlayTheDay #ArgiesOnlineShop